TÜBİTAK UZAY Mühendis, Teknisyen ve Usta Alımı-2020

TÜBİTAK UZAY Mühendis, Teknisyen ve Usta Alımı 2020

Tübitak Uzay, 21 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 11 mühendis ve 3 teknisyen alımı yapacağını açıkladı. Bu yazımızda hangi alanlardan mühendis ve teknisyen alımı yapılacağını yazarak, işin tanımı ve başvuru süreçlerini paylaştık.

Mühendis Alımı

1.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, optik üretim alanında yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmalarında hassas optik üretim ve ürün geliştirme, test ve doğrulama işlerinde ve bu işlerin doküman oluşturma süreçlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. Yürütülecek çalışmalarda yer alacak personel Lalahan’da yer alan TÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı (OPMER)’nda görev alacaktır.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında uydu uçuş bilgisayarı uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak üzere, sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek Yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek Yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, Yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere, Yazılım Mühendisi olarak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

3.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde kullanılmak üzere geliştirilecek optik sistemlerde Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde kullanılmak üzere geliştirilecek optik sistemlerde Ar-Ge Personeli

(Optik Tasarımcı) istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, optik sistemlerin geliştirilmesinde görev almak üzere ArGe Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

 

6.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, optik sistemlerin geliştirilmesinde görev almak üzere ArGe Personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

 

7.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen büyük veri projeleri kapsamında, müşteri lokasyonlarında veya TÜBİTAK UZAY bünyesinde ihtiyaç duyulan sunucu, sunucu kümeleri, çalışma istasyonları vb. sistemlerin tasarım ve kurulumlarında yer almak, müşteri veya TÜBİTAK UZAY lokasyonlarında kurulan sunucu ve sunucu kümelerinde meydana gelebilecek yazılımsal ve donanımsal arızalara müdahale etmek ve teknik destek sağlamak, sunucu ve sistemlerin periyodik bakım ve idamesini yapmak, yeni donanım ve yazılım kurulumlarını gerçekleştirmek, sistemde oluşabilecek donanımsal ve yazılımsal arızalara müdahale etmek, sorumlu olduğu projeler kapsamında TÜBİTAK UZAY içinde ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımların kurulumlarını sağlamak, sorumluluğunda bulunan tüm işler için gerekli dokümantasyonu gerçekleştirmek, yazılım ekibi ile koordineli çalışarak projelere destek vermek üzere Ar-Ge Personeli (Sistem Yöneticisi) istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

 

8.AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen büyük veri projeleri kapsamında üç boyutlu görüntü işleme ve karşılaştırma algoritmaları konusunda araştırma yapmak, yeni algoritma tasarlamak ve yazılım gerçekleştiriminde bulunmak, mevcut algoritmaların iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, geliştirilen algoritmaların mevcut Yazılım Sisteminde çalıştırılması için kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Teknisyen Alımı

 1. AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, optik üretim alanında yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmalarında özellikle CNC ile hassas optik işleme işlemlerinde görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir. Yürütülecek çalışmalarda yer alacak personel Lalahan’da yer alan TÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı (OPMER)’nda görev alacaktır.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Usta Alımı

1.Usta pozisyonu için;

İşin Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, optik üretim alanında yürütülmekte olan Ar-Ge çalışmalarında özellikle CNC ile hassas optik işleme işlemlerinde görev almak üzere Usta istihdam edilecektir. Yürütülecek çalışmalarda yer alacak personel Lalahan’da yer alan TÜBİTAK Uzay Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı (OPMER)’nda görev alacaktır.

 • İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
 • Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 12/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; lisans ve alanında yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağırılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 kadar katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

g) Usta pozisyonu için; geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

h) Ar-Ge Personeli pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 1. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 2. Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 3. Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).
 4. YÖK Mezun Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
 5. Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
 7. Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
 8. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 9. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

i) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 1. Ön Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi.
 2. Ön Lisans Transkript Belgesi.
 3. Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
 4. Talep edilen işe ait Eğitim Sertifikası (varsa)
 5. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir)
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

j) Usta pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 1. Meslek Lisesi Diploma veya Çıkış Belgesi.
 2. Meslek Lisesi Not Döküm Belgesi.
 3. İlgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (edevlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
 4. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).
 5. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres :TÜBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara

E-posta :uzay.ik@tubitak.gov.tr

Telefon :0312 210 13 10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TÜBİTAK UZAY Mühendis, Teknisyen ve Usta Alımı-2020

0