OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olan OSGB kısaltmasını her yerde görüp ne olduğunu bilmiyor musunuz?

Her yerde kısaltmasını gördüğünüz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi aslında tüm işletmelerdeki insanlar için önemli bir husustur. 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile işçi güvenliği ve sağlığı konusunda yetkilendirilen kuruluşlardır. Yani iş yerlerine sağlık personeli ve hekim tesis etmek için yetkilendirilen bu kurum yasa ve yönetmeliklerce sorumluluk alanı belli olan bir kurumdur.

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve ülkemizde işçi güvenliğinin düşük seviyelerde olması, bu alanda yapılan hizmetleri arttırmış ve bu birimin kurulmasını sağlamıştır.

Hangi Firmalar OSGB Hizmeti Almalı?

2 veya daha fazla çalışanı olan tüm firmaların işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. Bu işyerlerinde tehlike sınıfları belirlenmelidir. Aksi halde cezai yaptırımlar sonucu işyerinin kapanması bile söz konusu olabilir. 500 ve üzeri çalışana sahip olan işletmelerde bu alanda bir birim kurulması zorunluluğu da getirilmiştir. Bu birimin kurulması için, bir iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire gibi sağlık personeli gerekmektedir. OSGB fatura kesimi yapılan resmi bir yerdir. Bu yüzden sorumlu personelin istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.

OSGB Amacı Nedir?

İşçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurulan OSGB görevleri başlıca şunlardır:

  • İşçilerin sağlığını takip etmek
  • Çalışma ortamını incelemek
  • Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek
  • İlkyardım ve acil müdahale gerçekleştirmek
  • Kayıt ve istatistik tutmak

Yıllık olarak hazırlanan çalışma planı arşivlenir ve ilgili birimlere iletilir. Gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilendirme yapılmışsa tüm ilgililere bilgi verilir. Değişiklik yapılmaması halinde ise işyerinin kapatılması bile gündeme gelir. Acil durum planları ve çalışanların bilgilendirilmesi sağlanarak yetkili kişiler tarafından işçilere eğitim verilir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilir. 3 nüsha olarak düzenlenen katılım belgesini 16 saatlik eğitimle tamamlayan işçi iş kazaları konusunda bilgilenmiş olur.

OSGB Görev ve Sorumlulukları

İş yerine atanan hekimin gidip gitmediği, risklerin belirlenerek önlemlerin yerine getirilip getirilmediği gibi konularda OSGB sorumlusu görev alır. Sigortalı çalışanı olan her iş yerinde yapılan işe bakılmadan ilgili eğitimleri alıp gereklilikleri yerine getirme zorunluluğu vardır. İş yerlerine görevlendirilen hekimlerin ve uzmanların çok tehlikeli olan risk sınıflarında bulunması zorunludur. Bu yüzden düzenli kontroller çok sık olarak gerçekleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OSGB Nedir?

0