Türkiye’de İnovasyon Nasıl Yapılmalıdır?

Türkiye’de İnovasyon Nasıl Yapılmalıdır? Amerika Birleşik Devletleri’nin Gayri Safi Milli Hasılası 17 Trilyon dolar iken Türkiye’nin 800 Milyar dolardır. Amerika

Devam