Ağ Topolojisi Nedir?

Bu yazımızda ağ (network) topolojileri nedir, çeşitleri nelerdir bunları ele alıp kısaca inceleyeceğiz. Basit bir tanım yaparak başlarsak, Topoloji ifadesi bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan terim olarak karşımıza çıkar. Topoloji iki kısma ayrılır. Bir kısmı kablolama arabirimlerinden bahseden fiziksel topoloji kısmıdır. Diğer kısmı ise medyanın veri gönderiminde nasıl kullanıldığından bahseden mantıksal topoloji kısmıdır.

Alt tarafta ağ topoloji çeşitleri tanımlarsak;

Yol (Bus) Topolojisi

Bütün terminaller tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmışlardır. Burada hatta gönderilen sinyal tüm terminallere gider. Sinyal bir hedefe ulaşana ya da bir sonlandırıcıya gelene kadar hatta dolaşır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide birden fazla istasyonun bilgi göndermesi durumunda ağ trafiğinde aksamalar meydana gelir. Bunu önlemek için hat paylaşımını düzenleyen ağ protokolleri kullanılmalıdır. Bus topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, ağdaki her istasyona ise T-konnektör takılır. Bus topolojisinde verileri sonlandırmak için mutlaka kablonun iki ucuna sonlandırıcı (terminatör) adı verilen ağı sonlandıran parçalar takılmalıdır.

Önerilen Yazı » Ağ İletişimi Nedir?

Yol (Bus) Topolojisi Avantajları

 • Ucuz ve kurulumu kolay bir çözümdür.
 • Kablo yapısı güvenlidir.
 • Merkezi birime ihtiyaç duyulmaz.

Yol (Bus) Topolojisi Dezavantajları

 • En büyük dezavantajı bir istasyonda oluşan hatanın (temassızlık, kopukluk, kısa devre vs.) tüm sistemi etkilemesidir.
 • Arıza tespiti zordur.
 • Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.

Yıldız (Star) Topolojisi

En yaygın kullanılan topoloji tipidir. Bu topolojisinde her bilgisayar ağ iletişiminin gerçekleşmesi için merkezi birim (switch, hub, vs ) dediğimiz cihazlara bağlanır. Hatta gönderilen sinyal önce merkezi birime ulaşır, buradan hedefe yönlendirilir.

Yıldız Topolojisi Avantajları

 • Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
 • Ağa yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
 • Arıza tespiti kolaydır.

Yıldız Topolojisi Dezavantajları

 • Merkezi birimin devre dışı kalması tüm sistemi etkiler.
 • Çok fazla kablo kullanıldığı için diğer topolojilere göre masraflıdır.

Ağaç (Tree) Topolojisi

Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

Halka (Ring) Topolojisi

Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji çeşididir. Hatta gönderilen sinyal hedefe ulaşıncaya kadar tüm terminallere uğrar. Düğümlerden herhangi birindeki hatanın ya da kablodaki bir sorunun tüm sistemi etkilemesi bu topolojinin en önemli dezavantajıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ağ Topolojisi Nedir?

0