Dünya Tarihinde Yaşanmış Dönüm Noktaları

4.5 Milyar Yıllık Dünya Tarihinde Yaşanmış Dönüm Noktaları

Yaklaşık olarak 4.5 milyar yıldır yaşamı sürdürmekte olan gezegenimiz bu süreç içerisinde birçok evrime ve değişime uğradı. Bu değişimler arasında yeryüzünün oluşumundan tutunda uzayın şekillenmesine kadar birçok olay yer alıyor. Bu içerikte gezegenimizin şuan ki haline gelmesini sağlayan dönüm noktalarını sizler için derledik.

Dünyanın Doğuşu

Dünya, toz ve taşlardan oluşan bir bulut topluluğundan meydana gelmiştir. Oluşan çekim kuvvetinin de etkisi ile birlikte kayalar ve diğer maddeler çekilmiş ve dünyanın şeklinin temelleri oluşmuştur.

Yaşantının Kökeni

Yaşamın ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte tek hücreli canlılara ait ilk fosiller 3.5 milyar yıl öncesini işaret etmektedir. Yaşantı, bu süreçten daha öncede başlamış olabilir fakat şimdiye kadar yaşantının ne zaman ve nerede başladığına dair kesin bir bulgu bulunamadı.

Güneş Işığı Enerjisinin Kullanımı: Fotosentez

Küçük ya da büyük fark etmeksizin bütün yaşam formları enerjiye ihtiyaç duymaktadır, enerjinin en büyük kaynağı ise güneştir. Oluşumun ilk süreçlerinde mikroorganizmalar fotosentez sayesinde basit molekülleri karbonhidratlara dönüştürebilecek şekilde çeşitli evrimlere uğramışlardır.

Kıtaların Şekillenmesi

Kıtaların şekillenmesi süreci yaklaşık 3 milyar yıl önce levha tektoniği hareketleri ile birlikte başlamıştır.

Solunabilir Hava

Dünya yaşının neredeyse yarısı kadarında havada oksijen bulunmuyordu. Daha sonra güneş ışığını kullanan bazı bakteriler karbondioksit ve suyu karbonhidrata dönüştürmeye başladı. Bu dönüşümün atığı ise oksijen olarak atmosfere salındı.

Önerilen Yazı: Dünya’ya Doğru 880 Milyon Tonluk TNT Eşdeğerli Asteroid Geliyor!

Karmaşık Hücreler

Dünyadaki ilk organizmalar günümüz bakterilerine oldukça benzemekte olan basit hücrelerden oluşuyordu.

Çiftleşmenin Başlangıcı

1.8 milyar ve 800 milyon yıl öncesi arasında bir süreçte mikroorganizmalar basitçe ikiye bölünerek çoğalmak yerine seks yolu ile çoğalmak üzere evrim geçirdiler. Bu da dünya tarihinin en büyük evrimleri arasında yer aldı.

Çok Hücreli Yaşam

Yaşam tek hücreli canlılardan ibaret olmaktan çıktı ve çok hücreli canlılar oluşmaya başladı. Bu sayede günümüz canlıların temelleri oluştu.

Kartopuna Dönüşen Dünya

200 milyon yıllık süre içerisinde gezegenimiz 2 defa tamamen donmuş bir hale dönüştü. Bu buz evrelerinin karmaşık hayvanların oluşumunu sağlayan evrimleri tetiklediği düşünülüyor.

Kambriyen Patlaması

Kambriyen patlamasının gerçekleşmesi ile birlikte modern hayvan grupları yaşam buldu. Ayrıca hayvan grupları genişledi ve farklar ortaya çıkmaya başladı.

Denizden Çıkış ve Karalarda Kolonileşme

Kara parçalarının ilk sakinleri bitkiler oldu. Yeşil alglerin akrabaları olarak kabul edilen ilk bitkiler, hızlı bir şekilde evrimleşerek çeşitli haller aldılar.

İlk Toplu Yok Oluş

Dünyada meydana gelen aşırı soğuma ile birlikte deniz canlılarının %85’inin soyu tükendi. Sonucunda ise balıklar daha geniş bir yaşam alanında var olmaya başladı.

Karada Yürüyen Balık

Bitkilerden sonra karaya çıkan şey balıklar oldu. Denizden çıkan balıklar çeşitli evrimlere uğrayarak, büyük omurgalı ve semender benzeri görünümde olan canlılar farklı uzuvlar üretti.           

Sürüngenlerin Şafağı

Yaklaşık 320 milyon yıl önce evrimleşen ilk sürüngenler kara yaşantısının temellerindendir. Güçlü yumurtalarını denize taşımak zorunda olmayan sürüngenler bağımsız kara yaşantısının ilk örnekleri arasında yer almaktadır.

Pangea

Çoğumuzun bildiği bir süreç. 300 milyon yıl önce tüm kıtalar birleşti ve tek kıta haline gelerek pangea’yı oluşturdular. Ardından pangeanın ayrılmaya başlaması ile birlikte günümüz kıtaları oluşmaya başladı.

Büyük Yok Oluş

Permiyen yok oluşu olarak da adlandırılan bu dönem dünya tarihinin en kötü yok oluşu olarak kabul edilmektedir. Deniz ve kara türlerinin %96’sı yok olmuştur. Bu olayın gerçekleşme sebebi olarak büyük volkanik patlamalar gösteriliyor.

İlk Memeliler

Dinozorların ortaya çıkarak çeşitlendiği bu dönemde ilk memelilerin evrimi de gerçekleşti. Bu canlıların geceleri aktif olan ve kıllı ya da kürklü canlılardan oluşmakta olduğu tahmin ediliyor.

Triyasik Yok Oluş

Dinozorlar karanın en güçlü ve gösterişli canlıları iken, denizde yer alan ‘ihtiyozor’ adı verilmekte olan sürüngenler ise denizlerin en büyük yırtıcıları haline geldi. Nedeni bilinmeyen triyasik yok oluşun ardından dinozorlar daha da büyüyerek, oldukça dominant bir tür haline geldiler.  

İlk Kuşların Ortaya Çıkması

Yaklaşık 160 milyon yıl önce ilk kuş çeşitleri, tüylü dinozorlardan evrimleşerek ortaya çıkmışlardır.

Çiçeklerin Ortaya Çıkması – Bitki Devrimi

Bitkiler 465 milyon yıldır karada yaşıyor olsalar da çiçeklerin ömrü yaklaşık olarak 130 milyon yıldan oluşmaktadır.

Dinozorların Yok Oluşu – Dünyanın Beşinci Kez Yok Olması

65 milyon yıl önce günümüzde Meksika’nın bulunduğu bölgeye büyük bir göktaşı düştü. Çok şiddetli bir patlama sonucunda dünyadan yükselen toz bulutu, atmosferin üst katmanlarına kadar yükseldi ve güneş ışığının dünyaya ulaşmasını engeller hale geldi. Ardından, dünya karanlık ve soğuk bir hale geldi. Bunun sonucunda meydana gelen beşinci yok oluşta dinozorların yanı sıra büyük deniz sürüngenleri de dahil olmak üzere birçok canlının soyu tükendi.

İlk Primatların Evrimi

Güneş ışığını kullanarak, besin ihtiyaçlarını karşılamak adına şeker üreten bitkiler fotosentezlerini geliştirdi ve bu işi daha iyi yapar hale geldi.

İlk Hominidler – İnsanlığa Doğru Giden Yol

İlk kuyruksuz ve iri maymunlar Afrika kıtasında 25 milyon yıl kadar önce ortaya çıktılar. Bu grup kendi arasında çeşitli evrimler geçirerek insanlar, şempanzeler, orangutanlar ve goriller gibi çeşitli türlerin oluşmasını sağladılar. Bu ayrımın tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor olsa da bilinen en eski hominid yaklaşık 7 milyon önce yaşamıştır.

İnsan Türünün Ortaya Çıkması

İnsan türünün dünyadaki yaşamı 200 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Dünyanın en genç türü olan insan, Afrika’dan bütün kıtalara doğru hızlı bir şekilde yayılmışlardır. Belki de bizim yaptıklarımızda dünyayı altıncı yok oluşa doğru sürükleyecek ve yeni bir türün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Buna rağmen dünya tarihinde yaşanan olayları bir araya getirip, sentezleyerek çözümleyen ilk tür insandır.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dünya Tarihinde Yaşanmış Dönüm Noktaları

0