İzafiyet Teorisi Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?

Uzun çalışmaları sonucunda ilk olarak 1905 yılında Albert Einstein tarafından ortaya konan İzafiyet teorisi iki ana bölümden oluşmaktadır. “Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği” isimli makalesinde ünlü bilim adamı, temelleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bununla birlikte 1916 yılına gelindiğinde ise “Genel İzafiyet Teorisi’nin Temelleri” isimli makale yayınlanır. Öncelikli olarak kısaca belirtmek gerekir ki Einstein tarafından ortaya konan bu teoride zaman ve mekân kavramlarının birbiriyle ilişkisi açıklanmaktadır. İki kavramın boyutları ölçüsünde birbirlerini etkilemeleri söz konusudur.

İzafiyet Teorisi Ne İşe Yarar?

Hali hazırda ortaya konan bu teoriye kadar insanlık Eşanlılık üzerinden bilimsel kavramlarını oluşturmaktaydı. Yani, bir bireyin gördüğü iki evren olayının tüm herkes için aynı anda gerçekleştiği kabul edilirdi. Ancak mesafe ve boyutların gözlemlenmesi sonucunda zaman ile mekânın ilişkisinin farklı olduğu ortaya çıktı. Yalnızca nesne ile özne arasındaki ilişki değil, iki unsur arasında var olan zaman ve mekan özellikleri de belirleyici duruma geldi.

Önerilen Yazı » Albert Einstein Kimdir? Hayatı ve Buluşları

İzafiyet Özellikleri

Oldukça karışık olarak da dile getirilen izafiyet teorisi özelinde ünlü bilim adamı çok uzun yıllar çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmüştür. Bu çerçevede oluşturmak istediği teoride iki ana dayanak bulunmaktadır. Özelliklerinin önemli bir kısmı da bu dayanakla açıklanmaktadır. Bunlardan bir tanesi ışık hızı ölçümleri olurken diğeri ise, Galileo tarafından ilk kez ortaya konan Görelilik ya da diğer ifadeyle Değişmezlik Kanunu’dur.

Işık hızı incelemelerinde dünyanın yönü ya da hızına bakılmaksızın aynı olduğu saptanmıştır. Bu durumda kaynak ile gözlemci arasındaki bağın olmadığını ortaya koymaktadır. Herhangi bir yaklaşma ya da uzaklaşma durumu olmadan aynı hızda ve aynı şekilde devamlı süren bir eylemdir. Işığın hiçbir şekilde hızında değişim olmaması ortaya konan fizik yasalarına aykırı bir durumdu. Bunun bir dayanak olarak ele aldığımızda diğeri Görelilik İlkesi ki bu durum Görelilik Teorisi ile benzer olsa da aynı şeyi ifade etmemektedir.

Önerilen Yazı » Sicim Teorisi (Kuramı) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

1632 senesinde Galileo tarafından ortaya konulmuş ve fiziğin mekanik yasalarının var olduğu ve gözlemciye göre de harekette bir değişim olmadığı belirtilmektedir. Her eylemsiz gözlemci için tüm mekanik var olan yasalar aynı kabul edilmektedir. Einstein tarafından görelilik ilkesiyle ışığın sabit hızı birleşimden doğan izafiyet teorisi, aynı hıza sahip unsurların gözlemci ya da kaynağa bakılmaksızın aynı hızda gideceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

İzafiyet Teorisi Prensipleri

Önermeler alanında bir birleşim söz konusu olmakla birlikte ortaya konan teori özelliklerine bakıldığında cisim, zaman ve mekan kavramları öne çıkmaktadır. Buna göre bütün varlıkların fiziki durumları izafi kabul edilir. Hareket, zaman ve mekandan bağımsız olarak kabul edilmez. Yapılacak tüm eylemlerde mekan hareketle, hareket ise mekanla bağımlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Tam bağımlı bir durum çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir. Mutlak olarak kabul edilen zaman kavramının aslında göreli olduğunu da izafiyet teorisi sonucunda söyleyebiliriz. Bazı durumlarda sezgisel olarak hususlar ise çok daha mutlak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İzafiyet Teorisi Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri Nelerdir?

0