Neden Hidrojenle Oksijeni Birleştirerek Su Elde Etmiyoruz?

Neden Hidrojenle Oksijeni Birleştirerek Su Elde Etmiyoruz?

Dünyanın en basit formüllerinden birisi olan H20, yani suyun hiç nasıl meydana geldiğini düşündünüz mü? Su; yani bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşan bu molekül, dünyada belki de en gerekli olan temel ihtiyacımızdır. Bu kadar basit bir formül olmasına rağmen suyu kendi çabalarımızla elde etmek neredeyse imkansızdır. Söz konusu hidrojen ve oksijen atomları olunca, bunları bir araya getirmek felaketlere bile yol açabilir. Hidrojen yapısı itibariyle başka bir element ile tepkimeye girdiğinde büyük bir patlamalara bile neden olabilir.

Su Nasıl Meydana Gelir?

Suyun neden insanlar tarafından üretilemediğini anlamak için önce suyun yapısını anlamak gerekmektedir. Dünyanın yaklaşık olarak %80’i sudan oluşur. Bu suların %97’i tuzlu su iken, sadece %3’ü içilebilir sudur. Suyun oluşumu Big Bang’e yani Büyük Patlama teorisine göre dünyanın oluşumundan sonra gerçekleşmiştir. Büyük patlama teorisi sonrasında ortaya saçılan atomlar arasında hidrojen ve de oksijen de bulunmaktaydı. Basınç ile bu atomlar birleşerek tepkime girdi ve su oluştu.

İlginizi Çekebilir: Su Kaynarken Neden Ses Çıkarır?

Oksijen ve Hidrojenin Bir Araya Gelişi

Bir yangını söndürmek için başvuracağımız ilk seçenek su dökmek olacaktır. Bunun nedeni ise suyun söndürücü özelliğinin olmasıdır. Fakat ilginçtir ki suyu oluşturan atomlardan birisi yanıcı diğeri ise yanmayı destekleyici yapıya sahiptir. Hidrojen atomu tek, oksijen ise altı elektrona sahiptir. Oksijen elektronları kuvvetli bir kabuk oluşturur, sadece iki elektronu birleşim için hazır yapıdadır. İki elektron ile oksijen birleşerek su oluşması için sıcaklık gereklidir. Normal koşullar altında elektronlar birbirini iterler. Suyun oluşması için oksijen ve de hidrojenin atomlarının elektronlarını bir araya  getiren şey kuvvetli bir sıcaklıktır. İlk oluşum esnasında olduğu gibi sıvı basınç sağlar. Basınç, gereken sıcaklık için en etkili olan yöntemdir. Basınç ile sürtünen atomlar, kendi ısıları ile kendilerini yakarak su oluştururlar.

Su Üretmek Mümkün Müdür?

Her ne kadar patlama ve büyük sıcaklıklardan bahsetmiş olsak da, uygun laboratuvar ortamında bu iki elementi birleştirip su üretmek mümkün olabilir. Bu bileşimi ortaya çıkarabilmek için basınç ve ısı uygulamak önemlidir. Doğada bulunan oksijen ve hidrojen atomlarını bir araya getirip uygun koşullar sağlandığında bir patlama sonucu su ortaya çıkabilir. Fakat bu normal koşullar altında tehlikeli bir durum ortaya çıkarır, sadece güvenlik önlemlerinin alındığı laboratuvar ortamlarında denenmelidir.

Neden Su Üretmiyoruz?

Geçmiş tarihlere baktığımızda bu sorunun cevabını görmek mümkündür. 1937 senesinde dünyanın en büyük olan zeplini yani LZ 129 Hindenburg yapılmıştır. Bu zeplinin daha üstlerde uçabilmesi için balonun içerisi hidrojen gazı ile dolduruldu. 6 mayıs 1937’de New Jersey’deki Lakehurst donanmasından havalanmak için hazırlık yapan bu zeplinin başına korkunç bir olay geldi. Tam havalanmak üzereyken hidrojen tanklarından biri patladı ve atom hızla alev aldı. Daha sonra havada bulunan oksijen atomu da devreye girdi ve dünyanın en büyük zeplini, saniyeler içerisinde yanıp kül oldu. Bu iki atomun tepkimeye girmesiyle ortaya çıkan korkunç manzara yüzünden insanlar su üretmiyorlar. Bu çok tehlikeli ve felaketle sonuçlanabilecek bir durumdur. Kontrol edilse de harcanan bedel üretilen suya değmeyecektir. Teorik olarak su üretmek mümkün olarak gözükse de, pratikte hiç de öyle değil.

Alternatif Su Üretme Yöntemleri Nelerdir?

Dünyada bulunan sulardan malesef ki sadece %3’ü içilebilir durumdadır. İçilebilir suların yani tatlı suların bir bölümü ise kirlenmiş durumdadır. Bu durumun önüne geçebilmek için su arıtma tesislerinin kurulması ve tatlı suların oranının arıtılması mümkündür. Dünyada bulunan suyun %97’i tuzlu yani içilemez sudur. Deni suyunu tuzdan arındırabilirsek, içme suyu oranını arttırmış oluruz. Hidrojen ve oksijen atomunu bir araya getirerek su oluşturmaya çalışmak yerine, bu şekilde tesisler üretilerek tatlı su oranını arttırmaya çalışmak daha mantıklı bir karar olacaktır.

Kaynak: https://www.thoughtco.com/making-water-from-hydrogen-and-oxygen-4021101

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Neden Hidrojenle Oksijeni Birleştirerek Su Elde Etmiyoruz?

0