Sinematik (Kinematik) Nedir?

Katıların Mekaniği: Sinematik Nedir?

Fiziğin bir konusu olan sinematik (ayrıca kinematik olarak da söylenir.) cisimlerin hareketlerini inceleyen bir ilimdir. Sinematikte katı cisimlerin hareketlerini, hareket sebeplerini göz önüne almadan yol, zaman, hız ve ivme arasındaki bağıntıları inceler. Statikle kıyaslanacak olursa, sinematik oldukça yeni bir konudur.

Hareketlere ait ilk prensipler, bilimsel olarak 1500’lü yıllarda Galile tarafından saptanmıştır. MÖ 2000 yıllarında Aristotle tarafından belirlenen, tabii filozofinin, Galile çağlarında bile hiç hata yapmaz olduğu kabul ediliyordu. Deneysel hiçbir özellik göstermeyen tabii filozofiye ait prensipleri, Galile daha 26 yaşındayken kabul etmemeye başladı.

Önerilen Yazı » Viskozite Nedir?

Örneğin, “Değişik ağırlıktaki iki cisim aynı yükseklikten bırakılacak olursa farklı zamanlarda yere düşerler.” tezini kabul etmedi. Piza Kulesi’nden kitleleri oldukça farklı iki taşı aynı yükseklikten ve aynı anda bırakarak kitle ile düşme zamanını arasında bir bağıntı olmadığını gösterdi. Galile, eğik düzlem üzerinde cisimleri kaydırarak yaptığı deneylerle kuvvet ve ivme arasında bir çeşit bağıntı olduğu sonucuna varmıştı.

Fakat zamanın ölçülmesi için istenilen nitelikte saatin yapılmamış olması dolayısıyla deneysel açıklama yapamamıştır. Ancak sınırlı açıklama yapabilmiştir. Daha sonraları, İngiliz bilgini Newton tarafından kuvvet ve ivme arasındaki bağıntılar analitik ve deneysel olarak incelenmiş ve bazı prensiplere bağlanmıştır. Bugün “Newton prensipleri” olarak tanınmaktadır. Sinematiğin amacı, hareketlerin grafik ve analitik olarak incelenmesini yapmaktır.

Sinematiğin kullanıldığı bir alanda Uzay çalışmalarıdır.

Önerilen Yazı » Termodinamik Nedir? Termodinamik Yasaları Nelerdir?

Hareketin durumuna göre, inceleme yöntemi grafik veya analitik olarak saptanır. Endüstriyel sinematik problemleri çoğunlukla grafik metotla çözümlenir. Nedeni, geniş matematik bilgisine gerek göstermemesi ve grafik çözümle elde edilen sonuçların yeter derecede hassas olmasıdır. Bu konuda, sinematik bilgileri basitleştirilerek işlenmiştir. Ancak bu seviyede hareketlerin tanınıp incelenebilmesi için yeterli bilgi verilmiştir. Sinematik, hareketlerin geometrisidir. Maddesel bir noktanın hareketini, kuvvetin etkisini göz önüne almadan inceler. Aslında, sinematik yol, hız ve ivme arasında gerekli bağıntıları inceleme demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sinematik (Kinematik) Nedir?

0