Biyogaz Nedir? Biyogaz Üretimi

Bu yazımızda biyogaz kavramını açıklayarak, biyogazın nasıl üretildiğinden bahsedeceğiz. Biyogaz teknik ifade olarak; oksijensiz ortam içinde organik atıkların fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz gaz karışımıdır. Havadan daha hafif olan biyogaz, parlak mavi bir alevle şeklinde yanmaktadır. Bileşimi ise % 50-65 metan, % 35-55 karbondioksit, % 1-3 hidrojen sülfürle beraber çok az miktarda azot ve hidrojenden oluşur.

Biyogaz Nasıl Üretilir?

Bütün ölü bitki ve hayvansal maddeler bakteri adı verilen organizmalar tarafından bozunmaya uğrar. Aerobik bakteri adı verilen bazı bakteriler bozunmayı havalı ortamda ve anaerobik bakteri adı verilen diğer bakteriler de bozunmayı havasız ortamda gerçekleştirirler. Bataklıkların dibindeki ölü bitkisel ve hayvansal maddeler anaerobik bir ayrışmaya uğrarlar ve sonunda bu bataklıkların yüzeyinde gaz kabarcıkları çıkmaya başlar.  

Önerilen Yazı » Biyosensör Nedir? Ne İşe Yarar?

Bu kabarcıklar metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve hidrojen (H2) gazlarıdır. Anaerobik ayrıştırma asit bakterileri ve metan bakterileri başta olmak üzere değişik mikroorganizma gruplarının rol aldığı karmaşık bir biyokimyasal süreçtir. Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır.

  • Biyogaz teknolojisi organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir.
  • Ucuz – çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.
  • Atık geri kazanımı sağlar.
  • Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder.
  • Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.
  • Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.
  • Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir.

Önerilen Yazı » Biyodizel Ne İşe Yarar? Üretimi ve Kullanım Alanları

Biyogaz Nerelerde Kullanılır?

Biyogaz çeşitli amaçlarda kullanılmaktadır. Kısaca bunlara bir göz atarsak;

Biyogazın Isıtmada Kullanılması

Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan gazından kaynaklanır. Biyogaz hava ile 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçekleşir. Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenlerde biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan sobaların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.

Biyogazın Enerji Amaçlı Kullanılması

Biyogaz hem doğrudan yanma hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir. Biyogazın doğrudan aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydınlatma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır. Cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır.

Biyogazın Motorlarda Kullanımı

Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanılması durumunda belirli oranlarda (% 18-20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.

Bu yazımızda biyogaz kavramını açıklayarak, biyogazın nasıl üretildiğinden bahsedeceğiz. Organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimi de organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Biyogaz Nedir? Biyogaz Üretimi

0