Veri Nedir? Veri Tabanı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda yaşadığımız şu zamanlar da Dünya’da önemli bir alana sahip olan veri ve veritabanı kavramını açıklayacağız. Böylelikle burada verinin bazı tanımlarını yaparak yazımıza başlıyoruz. Veri, herhangi bir işleme tabi tutulmadan, gözlem veya ölçüm yöntemleri ile ortamdan elde edilen her türlü değerdir şeklinde tanımlamaktadır.

Bir başka kaynağa göre ise veri, veri tabanında bulunan enformasyon için kullanılan genel bir terimdir. Bir başka ifadeye göre de “tek başına anlam ifade etmeyen veya kullanılamayan, bununla birlikte enformasyona ve bilgiye temel oluşturan ilişkilendirilmeye, gruplandırılmaya, yorumlanmaya, anlamlandırılmaya ve analiz edilmeye gereksinim duyulan ham bilgi” şeklinde tanımlamıştır.

Önerilen Yazı » Bitcoin Nedir? Nasıl Üretilir? Ne İşe Yarar?

Veri, araştırmalardan, gözlemlerden, internetten, sosyal medyadan, sensörlerden vb. çok farklı ortamlardan elde edilen genel bir terimi ifade etmektedir. Veriler aşağıda verildiği gibi gruplara ayrılarak nitelendirilebilir;

  • Yapılandırılmış, Yapılandırılmamış, Yarı yapılandırılmış
  • Statik, dinamik, akan
  • Güvenli-açık, özel-halka açık
  • Ücretli-ücretsiz
  • Açık hükümet verisi
  • Açık veri
  • Büyük veri

Verinin bu kadar değişik şekillerde gruplandırılması ve eskiden bu grupların çok azının yönetilebiliyor olması, büyük veri konusunun temelini oluşturmaktadır.

Veri Tabanı Nedir? Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda verilerin derlenmesi, gerektiğinde ilişkilendirilip bir enformasyon haline dönüştürülebilmesi için belirli bir düzen ve sistematik doğrultusunda kayıt altına alınmaları gerekir. Verilerin elde edilerek kullanılabilir diye varsayılanları, veri tabanlarında kaydedilip işlenerek erişilebilirken, günümüzde özellikle büyük veri kavramıyla birlikte veri ambarları da oldukça önem kazanmıştır.

Önerilen Yazı » Kriptoloji Nedir? Ne İşe Yarar?

Veri tabanının tanımını, “birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur; veri tabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkileri de saklar” şeklinde olmaktadır. Veri tabanı, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde ise belirli bir konuda dizgeli biçimde düzenlenmiş ve bilgisayar ortamında korunan verileri ifade etmektedir. Veri tabanı, belirli bir amaç için ya da son kullanıcıların belirli bir kümesi için verilerin bilgi alanları ile organize edilerek gruplanmasını ve verinin saklama, gruplama, erişime sunulması ve raporlama gibi manipülasyonlarına olanak veren araçları sağlar.

Veri tabanı, bibliyografik veri veya sayısal, istatistiksel veri içerebilir. Veri tabanını oluşturmak, yönetmek, verileri saklamak, gerektiğinde sorgulama yapmak ve daha pek çok başka işlemi yapabilmek için bir yazılıma gereksinim duyulur. Bu yazılım “veri tabanı yönetim sistemi” olarak karşımıza çıkar.

Veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanın oluşturulması ve idame ettirilmesi için gerekli olan yazılım paketleridir. Veri tabanı yönetim sistemi, verilerin güncelleştirilmesini, saklanmasını, erişimini düzenleyen ve çok sayıda kullanıcıya, birden çok bilgisayar sistemine hizmet verebilen veri tabanlarının kurulmasını ve işletilmesini sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

Bazı durumlarda iş süreçlerimizde kullanılacak veri tabanlarında kayıt altına alınmış veriler çeşitli karar alma mekanizmalarında yeterli olmayabilir. Böylesi durumlarda dışarıdan da büyük miktarda veri girişine olanak veren sistemlere gereksinim duyulabilir. İşte tam burada veri ambarları devreye girmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Veri Nedir? Veri Tabanı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0