Origami Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Origami Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Günümüz dünyasında insanoğlu, öğrenmenin kalıcı olması ve zihinlerde yerini sağlamlaştırması adına farklı stratejiler ve öğrenme biçimleri geliştirmiştir. Bu durumla ilgili bilimin her alanında olduğu gibi matematik alanında da çeşitli öğretim yöntemleri üzerinde çalışılmış ve matematiğin daha kolay öğrenilmesi için farklı arayışlar içine girilmiştir.

Birçok bilim adamı öğrenmeyi değişik şekillerde tanımlasa da genel olarak öğrenme, deneyimler sonucunda sürekliliği göreceli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Eğitimin temelinde öğrenme vardır. Eğitimin başarılı olarak gerçekleşmesi, öğrenmenin sağlıklı olarak gerçekleşmesi ile mümkündür. İnsan öğrenmek için şu üç kanalı kullanır.

  • Görsel: Dış dünyayı ve iç görsel imgeleri görür ve görülenle ilgili işlemi gerçekleştirir. (Okumak, algılamak, tasarlamak vs.).
  • İşitsel: Dış dünyayı ve iç sesleri dinler ve duyguları, düşünceleri ve deneyimleri ifade eder. (Konuşmak, şarkı söylemek, mırıldanmak vs.).
  • Kinestetik: Dış dünyayı ve kişisel duyguları hissedip, fiziksel bir takım hareket ve eylemleri gerçekleştirir. (Dokunmak, hareket etmek, denemek, el becerileri göstermek vs.). Çocukların etkili bir biçimde öğrenebilmeleri için her üç kanalı da kullanmaları gerekir.

Origami Ne Demektir?

Origami; Japonca bir kelime olup, katlanmış kağıt anlamına gelir. Origami, kağıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan sadece katlayarak çeşitli figürler oluşturma sanatıdır. Origami kelimesi ori (katlamak) ve gami (kağıt) sözcüklerinden meydana gelen birleşik bir kelimedir. Origaminin en şaşırtıcı yanı tek bir kağıdın kesilmeden şekle dönüşmesidir. Origami klasik origami ve parçalı origami olmak üzere iki çeşittir. Klasik origami genellikle tek parça kağıttan yapılır. Çok fazla olmasa da iki veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle çeşitli hayvan veya eşya figürleri yapılır.

Modüler origami olarak da adlandırılan ‘parçalı origami’ birbirinin benzeri parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur ve hayvan veya eşya gibi somut figürlerden çok, üç boyutlu geometrik figürler yapılmasında kullanılır. Parça sayısında bir sınır olmayan parçalı origami tak-çıkar oyuncaklarına benzer ve aynı parçalar kullanılarak birçok değişik figür üretilebilir. Origamide genel olarak kare şeklinde kâğıt kullanılsa da kâğıdın şeklinde bir sınırlama yoktur.

Günümüzde origaminin birçok değişik türleri ortaya çıkmıştır. Mimari origami, pop-up origami, kirigami (kağıt kesme sanatı) bunlara örnek verilebilir. Modern origami olarak da adlandırılan bu tür origami türlerinde yapıştırma ve kesme serbest bırakılmıştır.  Origaminin başlangıcıyla ilgili kesin bilgiler olmasa da ilk defa kağıdı icad eden Çinliler tarafından yapıldığı daha sonra Budist rahipler tarafından Japonya’ya getirildiği düşünülmektedir. Gerçek gelişimini Japonya’da gösteren origami, ismini bile Japonca’dan almıştır. 

Origami Çeşitleri Nelerdir?

Klasik Origami: Tek parça kağıttan yapılan maksimum iki-üç kağıdın kullanıldığı origami şeklidir. Çeşitli hayvan figürleri ve yaratıcılığa kalmış birçok şey yapılabilir.

Parçalı Origami: Hayvan ve benzeri klasik origami figürleri yerine birçok kâğıdın bir araya gelerek üç boyutlu cisimler oluşturması işlevine parçalı origami denir.

Mimari Origami: Kesme, yapıştırma ve boyamanın serbest olduğu origami türüdür. Bazıları bunu kesme işlemiyle yapılan krigami zannedebilir fakat mimari origami simetrik origami olmadığı için krigamiden farklıdır.

Pop-up Origami: Kesme, boyama, katlama, çok çeşitte kağıt kullanma ve krigami gibi herhangi bir simetri zorunluluğu taşımayan bir origami türüdür. Beklide kural olarak en serbest origami çeşididir. Genellikle masal kitaplarında rastlanır. Origaminin ayakta kalabilmesi için başka bir kâğıda yardım duyulabilir.

Krigami: Kağıda keserek şekil verme sanatıdır. Aslında birçok kültürde çeşitli kağıt kesme sanatları mevcut olmasına rağmen en çok bilineni Japon kültürünün ayrılmaz bir parçası olan origaminin temel formlarında katlanmış kağıdın makas ya da kesici kullanarak şekillendirilmesi olarak tanımlanan krigamidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Origami Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

0