Solucan Deliği Nedir?

Bu yazımızda solucan deliği kavramını açıklayacağız. Fizikteki bilimsel araştırmaların amacı temel olarak doğa olaylarını anlamaya çalışarak onlardan yararlanmaktır. Tarih boyunca doğadaki olaylar ile ilgili olarak birçok problem türetilmiştir, en önemli problemlerden bir tanesi de kütle-çekimidir. Solucan deliklerini kısaca ifade etmek istersek; Einstein-Rosen köprüsü adıyla da anılan solucan delikleri (ya da kurt delikleri) uzay ve zamanda kestirme yol olduğu tahmin edilen tamamen kuramsal topolojik bir uzay-zaman özelliğidir. İster aralarında çok büyük zaman farkı ve çok büyük mesafe olsun, isterse olmasın uzay zamandaki farklı iki noktayı birbirine bağlayan köprülerdir. 

Solucan Delikleri!

Kuramsal olarak solucan deliklerinin uzayın bir noktasında başka bir zamandaki başka bir noktasına açılan tüneller olduğu düşünülmektedir. Bilim kurguda zamanda yolculuğun solucan deliklerinin aracılığıyla yapılabileceğine inanılmaktadır. Genel inanışa göre solucan deliklerinin işlevini söyle örneklendirebiliriz. Evreni düz bir kâğıt gibi düşünerek bu kâğıdı rulo şeklinde sarıp ortasından bir delik açalım. Kâğıt yüzeyinde hareket etmektense delik kullanıldığında kâğıt üzerindeki bir noktadan diğerine daha kısa zamanda gidilecektir.

Bunu evren ölçeğinde düşünürsek kuramsal olarak evrenin çok uzak bir noktasına kestirme yollardan gitmek mümkün olabilecektir. İşte bu kestirme yollar solucan delikleridir.  Einstein alan denklemlerinin solucan delikleri içeren ilk çözümü 1916 yılında Ludwig Flamm tarafından bulunmuştu. Aynı çözüm daha sonraları bağımsız bir biçimde Albert Einstein ve Nathan Rosen tarafından da bulunduğu için bugün bu çözümlere Einstein- Rosen köprüleri deniyor.

John A. Wheeler 1962 yılında Einstein-Rosen çözümünün karşılık geldiği solucan deliklerinin, aynı evrenin iki ayrı bölgesini birbirine bağlaması durumunda kararsız olacağını gösterdi. Böyle bir solucan deliği oluşsa bile içinden herhangi bir şeyin yolculuk etmesine izin vermeyecek kadar kısa bir sürede yok olacaktır. Einstein-Rosen köprüleri, her iki yönde de yolculuk etmeye imkân vermez. Ancak her iki yönde de yolculuk edilmesine imkân veren solucan deliklerinin de var olabileceği öne sürülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solucan Deliği Nedir?

0