Optokuplör (Opto İzolatör) Nedir? Nasıl Çalışır?

Optokuplör Nedir?

Opto izolatör veya optokuplör kelime anlamı olarak optik kuplaj anlamına geliyor. Kuplaj ifadesi de bir sistem içindeki iki katın birbirinden ayrılması ama aralarındaki sinyal iletişiminin devam etmesi olayı olarak açıklanmaktadır. Ayrılma fiziksel olarak gerçekleşir ama iletişim manyetik veya optik olarak devam eder.

Bu durumun faydası, katlardan birinde olan fazla akım, yüksek gerilim gibi olumsuz, sisteme zarar verecek etkilerden diğer katları korumaktır. Optokuplör daha çok, iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devrelerde kullanılır. Şöyle ki; düşük gerilimle çalışan bir devreyle yüksek gerilimli bir güç devresine Opto izolatör aracılığıyla kumanda edilebilir.

Önerilen Yazı » Multivibratör Nedir?

Optokuplörün Yapısı ve Çalışması

Optokuplör, yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir adet LED tam karşısına milimetrik olarak yerleştirilmiş bir fototransistörden oluşmuştur. LED yandığı zaman transistör iletime geçer. LED sönük ise transistör yalıtımdadır. Opto izolatörler de ışık yayan eleman olarak “LED”, “Enfraruj LED” kullanılırken ışık algılayıcı olarak “foto diyot”, “foto transistör”, “foto tristör”, “foto triyak” vb. gibi elemanlar kullanılır.

Devrenin birinci katından gelen sinyal ile optik eleman ışıma yapar ve devrenin ikinci katmanına bağlı olan transduserin tetiklenmesini sağlar. Opto izolatörler 2000 ile 5000 voltluk gerilimlere dayanıklı olduğundan en hassas kontrol sistemlerinde güvenle kullanılır.

Optokuplörün Sağlamlık Kontrolü

Uygulamadaki optik izolatörler yukarıdaki kapak resminde görüldüğü gibi entegre kılıf içindedir. Bir optik izolatörün sağlamlığı kontrol edilmek istenirse, öncelikle o optik izolatörün kataloğunu ve iç bağlantı şemasını bulmak gerekir. Daha sonra içerisindeki LED diyotu doğru polarma ederek, foto transistorün iletken olup olmadığını multimetre ile kontrol ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Optokuplör (Opto İzolatör) Nedir? Nasıl Çalışır?

0