Atom Nedir? Yapısal Özellikleri ve Modelleri Nelerdir?

Atom Nedir?

İlk kez M.Ö 400’lü yıllarda yaşadığı tahmin edilen Demokritos tarafından ortaya atılan atom, evrende var olan tüm maddelerin en küçük yapı halidir. Kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmakla birlikte üzerinde yüzyıllar boyunca çeşitli incelemelerde bulunulmaya devam edilmiştir. İlk çağlardan beri insanların aradıkları temel kök meselesinde de atom önemli bir yere sahiptir. Maddenin dört ana unsur olan ateş, su, toprak ve havadan oluştuğunu söyleyen Aristo sonrasında da çalışmalar modern ve bilim özelinde devam etmiştir.

Modern atom teorisini geliştiren kişi olan John Dalton ise çok daha kesin bilgilere ulaşmayı başaran ilk kişidir. 1803 yılında gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde kimyasal reaksiyonlar özelinde maddenin tam sayılı oranlarla tepkimeye girdiği de bulunmuştur. Tüm maddeleri oluşturan 105 farklı element olduğu bilinmekle birlikte en küçük parçası atom olarak adlandırılır. Temel yapı taşı olması ise atom üzerinde çeşitli çalışmaların yapılmasını da beraberinde getirir. Çeşitli atomlarla bileşikler oluşurken maddelerde bunu ifade eder.

Önerilen Yazı: Dalton Atom Modeli Nedir? Özellikleri, Eksiklikleri Nelerdir?

Atom Yapısı 

Atom çalışmalarında nasıl bir yapıya sahip olduğu ve neler içerdiği önemli bilgiler bulundurur. İki ana bölgeye sahip olan atom, çekirdek ve enerji katmalarından meydana gelir. Proton ve nötron çekirdek kısmındadır. Küçük hacimli bir bölge olup pozitif yüklü tanecikler için proton ismi kullanılır. Nötr atomlar ise elektron sayıları bakımından eşittir. Atomun kütlesine etki ise protonlar tarafından yapılır. Kimyasal özellikleri bazında yüksüz olan nötronlar hiçbir etkiye de sahip değildir. Atom çekirdeğinden etrafında hareket eden elektronlar negatif yüklü olup kimyasal bazlı etkiye sahiptir.

Atom Özellikleri

Hiçbir şekilde bölünemez olan en küçük yapı taşı atom, parçalanmaz yapıdadır. Çıplak gözle veya gelişmiş mikroskoplarla dahi görülmesi söz konusu değildir. Pozitif ve negatif yüklü tanecikler bulunmakla birlikte maddenin sahip olduğu tüm özellikleri de taşır. Madde içerisindeki atomlar birbirlerine tutunarak maddeyi meydana getirir. Bunun için ise birbirine karşı çekim kuvveti uygulamaları söz konusudur. Proton sayılarının aynı olduğu ancak nötron sayılarının farklı olduğu türe izotop atom denir. Proton sayılarının farklı olması durumunda ise izoton atom tanımı yapılır. Kütle numaraları aynı olmasına rağmen yine de proton sayıları farklı olursa izobar atom tabiri kullanılır. Aynı elementte farklı sayı dizilişlerin olması durumu ise allotrop atom türünü ifade eder. Kimyasal özellikleri aynı element içerisinde olduklarından aynı kalırken fiziksel anlamda ise farklılık taşırlar.

Önerilen Yazı: Bilim Adamları Tek Bir Atom İçinde Veri Depolamayı Başardı

Atom Modelleri

Kütlesel ilişkilere bağlı kalınarak modern atom kuramını bulan John Dalton, bu alanda ilk atılımları yapmış kişidir. Maddenin tanımlanması ve atom özelliklerinin ortaya çıkarılmasında çalışmaları büyük öneme sahiptir. Sonraki araştırmalar için temel bilgiler sunar. Dalton atom modeli üç temek kurama dayanırken sonrasında Thomson Atom modeli ile elektron keşfedilmiştir. Rutherford Atom modeli ise pozitif yük taşıyan parçalardan hareketle çekirdek ismini verdiği iç yapıyı ortaya çıkarmıştır. 1919 yılında Bohr Atom Modeli ile elektronlar ve merkez çekirdek alanı arasındaki uzaklık durumu ortaya çıkarılmış. Hareket etme seviyeleri de harflerle sembolize edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Atom Nedir? Yapısal Özellikleri ve Modelleri Nelerdir?

0