Proje Özeti Nasıl Yazılır?

Proje Özeti Nasıl Yazılır?

Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden birkaç cümle ile bahsetmek şartı ile projenin amacı, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil olanlar), ve öneriler başlıklarına değinilmelidir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup, çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir.

Örnek Bilimsel Proje Özeti’ni aşağıdan görebilirsiniz;

Proje Başlığı: VİTİS ROTUNDİFOLİA MEYVELERİNİN KABUK VE ÇEKİRDEKLERİNİN UV-C’YE KARŞI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

(Proje başlığını yazdıktan sonra projenizin özetini yazacaksınız.)

UV-C ışınlarının oldukça zararlı etkileri bulunmaktadır. UV ışınlarından korunmak amacıyla üzüm kabuğu ve çekirdek özütlerinin mikroorganizmalar ile muamele edilerek koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu süreç sonucunda mikroorganizmaların üzüm kabuğu ve çekirdeği özütleri sayesinde UV’ ye karşı korunum sağlanırsa, ayrıca kozmetik alanında da farklı bir alternatif alanı oluşturacaktır.

Önerilen Yazı » Telepati Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır?

Mikroorganizmalar üzerine etki eden UV ışınlarının zararlı etkilerinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmada; çalışma süresince Candida parapsilosis mikroorganizması kullanılmıştır. Candida parapsilosis mikroorganizması nutrient ve malt yeast sıvı besiyerlerine 2000g alınarak ekim yapıldı ve üzüm kabuğu ve çekirdek özütlerinden 1mg/1000g ve 0,5mg/1000g olmak üzere iki konsantrasyon kullanılarak besiyeri üzerine eklenmiştir. Candida parapsilosis test mikroorganizması 28 0C’ de bir gün inkübasyona bırakılmıştır. Besiyerlerine ekim yapıldıktan sonra 30’ ar dakika arayla 12 saat boyunca spektrofotometrik ölçümler alınarak standart büyüme eğrileri oluşturulmuştur.

Çalışma sonucunda, ölçülen spektrofotometrik ölçümler parabolik olarak artmış ve Candida parapsilosis mikroorganizmasının UV-C ışınlarına karşı koruyucu özelliği üzüm çekirdek özütünün sağladığı belirlenmiştir. Hem 10 dakikalık hem de 20 dakikalık UV ışınlarına maruz bırakılarak her iki deney grubunda da korunum sağlanmıştır.

Yapılan çalışmada üzüm çekirdeği özütünün UV – C ışınlarına karşı koruyucu özelliğinin olduğu tespit edilmiştir. Üzüm kabuğu özütü bulunan popülasyonlarda kontrol grubuyla benzer değerler göstermiş olup bu yüzden asıl koruyucu özelliğin üzüm çekirdeğinde olduğu tespit dilmiştir. Ayrıca üzüm çekirdeği popülasyon üzerinde üremeyi hızlandırıcı etkisinin olduğu belirlenmiştir.

(Proje özetini yazdıktan sonra alt taraftaki gibi anahtar kelimeleri giriniz.)

Anahtar Kelimeler: Vitis rotundifolia, UV-C, kabuk, çekirdek, koruyucu etki

Kaynak: Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Proje Özeti Nasıl Yazılır?

0