Aristoteles Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir?

Aristoteles Kimdir?

Platon’un öğrencisi olarak tanınan ünlü filozoflardan Aristoteles, MÖ 384 yılında Selanik bölgesinde dünyaya gelmiş ve yaşamını sürdürmüştür. Makedonya Kralının doktoru olan babasından birçok ders alırken Atina’ya gelerek Platon’un derslerine katılmıştır. Akademia’da Platon’un derslerine katılan Aristoteles, eserler yazarak adını duyurmayı da kısa zamanda başarmıştır. Platon’un ölümü sonrasında ise Assos’a giderek dostu olan Atraneus Kralı Hermeias ile vakit geçirir. Kralın çok saygı duyduğu bir isim olurken yeğeni ile evlenir. Ardından ise Makedonya Kralı olan Philipp tarafından çağrılan Aristoteles, şehzade konumundaki İskender’in eğitilmesi için görevlendirilir. Üç yıl boyunca tüm konularda İskender’i yetiştirir. İskender’in Asya seferleri sırasında bilimsel çalışmaların yapılması adına okul açması da Aristoteles etkisinde kaldığını gösterir. Buna karşın Aristoteles ise farklı bir yola çıkar. Kent kent, bölge bölge yürüyerek gezerek bu şekilde ders vermeye başlar. Aristoteles’in bu davranışından dolayı işlediği derslerin okuluna “Gezinenler” denmiştir.

12 yıllık dönemin ardından ise siyasi baskılar Aristoteles’in de yaşamını etkilemiştir. İskender’in ölümünün ardından Atina’da çıkan isyanlarda Aristoteles’in oldukça zorlamaya başlamıştır. İskender ile yakın olması, idam edilmesi için yeterli bir sebeptir. Bundan dolayı hızlı bir şekilde Atina’yı terk ederek Khalkis denilen yerde yaşamaya başlar. Dinsizlikle de suçlanan kişiler arasında bulunan Aristoteles, MÖ 322 yılında mide hastalığı sebebiyle ölür.

Önerilen Yazı: Giordano Bruno Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Aristoteles Fikirleri

19 yaşında tanıştığı Platon’dan büyük bir oranda etkilenen Aristoteles, ilerleyen yıllarda ise kendi fikirlerine de ulaşmış nadir insanlar arasındadır. Yürüyerek verdiği derslerle tanınırken bu durum aynı zamanda felsefi bir görüş hüviyetine de bürünmüştür. Aristoteles denilince akla ilk gelenlerden bir tanesi de şüphesiz ki bilim felsefesidir. Bilimsel bilgi nedenlerle açıklanır ona göre. Mekân fikri olmadığı gibi zaman konusunda da tam bir belirsizlik hakimdir. Hocası olan Platon’un iki farklı dünya görüşünü de benimseye Aristoteles, ikisi arasında varlık açısından bağ kurmayı amaç edinmiştir. Platon bu hususu tam olarak başaramazken ne şekilde bir varlık problemi olacağı da varlığın kaynağı ne sorusunu beraberinde getirir. Aristo’ya göre idealar varlığın özünü oluşturan unsurlardır. Var olan durumlar ise ideal olanı simgelemez. Var olmakla yalnızca var olunur. Bilgi felsefesi çalışmalarında ise değişmez ve bilinir olanı aramıştır Aristoteles.

Aristoteles Eserleri

Eserlerinin önemli bir kısmında karşılıklı konuşmalar kendisini gösterir. Bu durum ise birtakım durumların anlaşılmasını istediğini gösterir. Sorulara ve sorgulamalara açık olan Aristoteles, var olan tüm durumlar hakkında da fikirlerini sunar. Poetika ile birlikte Atinaların Yasası, Magna Moralia, İskender’e Retorik, Erdemler ve Erdemsizlikler Üzerine eserleri çokça bilinir. Felsefi anlamında yazdıkları hali hazırda birçok bilgiye öncülük etmiş haldedir. Bununla birlikte halen Aristo felsefesi kavramı var olurken düşünceleri de okullarla okutulmaktadır. Bunun dışında hayvanlar üzerine de yaptığı çalışmaların sayısı bir hayli fazladır. Hayvanların Tarihi Üzerine, Hayvanların Kısımları Üzerine, Hayvanların Hareketi Üzerine, Hayvanların Gelişimi Üzerine, Hayvanların Oluşumu Üzerine isimlerinde eserleri de bulunur. Matematik ve mantık alanlarındaki araştırmaları da dikkatleri çeker. Doğa Cetveli ilk eserlerinden olurken Fizik, Gökyüzü Üzerine, Gök Cisimleri Üzerine ve Kısa Doğa Yazıları isimlerinde çalışmaları da vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aristoteles Kimdir? Hayatı ve Eserleri Nelerdir?

0