Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisi Ne Yapar? Maaşları?

Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya mühendisliği, maddelerin kimyasal yapılarını, enerji içeriklerini ve fiziksel hallerinin değişimini inceleyerek üretim sürecinde kullanılacak malzemelerin daha kullanışlı ve sağlıklı hale gelmesini bilimsel çalışmalar neticesinde sağlayan mühendislerin istihdamının oluşturduğu bir meslek dalıdır. Bu alanda çalışan yetkin kişiler ise kimya mühendisi unvanı ile çalışır.

Kimya mühendisliği disiplinlerarası çalışmayı gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu sebeple matematik, kimya ve fizik bilimlerinin iyi anlaşılması ve teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi şarttır. Kimya mühendisliğinin eğitimini almak isteyen kişilerin matematik başta olmak üzere yukarıda bahsedilen bilim dallarında da ortalama üstü bir temele sahip olması gerekir.

Bu meslek dalının çalışma alanları oldukça geniştir. Üretimin olduğu her yerde kimya mühendislerine de ihtiyaç vardır. Özellikle günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte üretim kollarının artması, teknolojinin üretim süreçlerine entegre edilmesi ve ilerleyen bilimsel araştırmalar sebebiyle kimya mühendislerine ihtiyaç daha da artmış, gıdadan tekstile, petrolden elektiriğe kadar pek çok alanda kimya mühendislerinin çalışma alanları fazlalaşmıştır.

Okuyabilirsiniz: Makine Mühendisliği Nedir? Mezunu Ne Yapar? Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya Mühendislerinin Görev Tanımı

Bu meslek kolunun genel bir iş tanımı yapılması gerekirse; üretimde kullanılan maddelerin kimyasal değişmelerini ve tepkilerini belirleyen koşulları inceleyerek kimyasal madde üretecek olan tesislerin tasarlanmasına ve kurulmasına yön vermek olduğu söylenebilir. Fakat bahsedilen bu tanım genel bir tanımdır. Kimya mühendisleri çalıştıkları alanlara göre farklı görevler üstelenebilir ve kendi iş tanımlarını oluşturabilirler. Bu görevlerden bahsetmek gerekirse kimya mühendisleri;

• Sanayi kuruluşları tarafından belirlenen kimyasal maddenin üretilmesi için ekonomik olarak işletmenin nasıl kurulacağı ile ilgili çalışmaları yapar.

• Üretim sürecinde maddelerin karışımı ile ilgili çeşitli reçeteler hazırlayarak denetimini yapar. Kimyasal madde bileşimlerinin oranları ve zamanlamasını ayarlar.

• Tesislerin kurulma aşamasında ve sonrasında üretimde kullanılacak olan gerekli araç ve gereçlerin denetlenmesi görevini üstlenir.

• Teknoloji ile birlikte kimya sanayisindeki gelişmeleri takip eder. Bu doğrultuda gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

• Çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında gerekli cihazlarla gerçekleştirir. Çalışmalar sonucunda gerekli raporları hazırlar ve üretim sürecine yön verir.

• Üretim süreçlerini analiz ederek ihtiyaca uygun yeni modellemeler ortaya koyar.

• Üretimde kullanılan maddelerin çeşitli araştırma ve geliştirmelerle daha kullanışlı hale gelmesini sağlar.

• Verimli ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla üretim aşamasında ürünün kontrolünün yapılmasını sağlar ve hangi sıklıkta olacağına karar verir.

Okuyabilirsiniz: Mekatronik Mühendisliği Nedir? Mezunu Ne Yapar? Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya Mühendislerinin İş Alanları

Daha önce de bahsedildiği gibi üretim ve sanayileşmenin olduğu her yerde kimya mühendislerine ihtiyaç vardır. Üretime hazırlık aşamasında ve üretim süresi boyunca aktif rol alan kimya mühendislerinin istihdamı en çok; petrokimya ve rafineri, ilaç ve kozmetik sanayisi, gübre ve tarım ilaçları, tekstil, gıda, plastik, boya, enerji ve çimento olmak üzere farklı sanayi kollarında sağlanır. Farklı sanayi kollarına göre mühendislerin yapacağı iş ve üstleneceği görevler de değişiklik gösterir.

Kimya Mühendisliği Maaşları

Üretim aşamasında aktif olarak rol oynayan kimya mühendislerinin maaşı çalıştıkları sektörlere ve işletmelere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak işini hakkı ile yapan ve yüksek lisans diploması ile “yüksek mühendis” unvanına sahip olan mühendislerin günümüz şartlarına göre iyi bir maaş aldıkları söylenebilir. İş siteleri, çalışanlar ve iş verenlerden elde ettiğimiz bilgilere göre yeni mezun olarak ortalama 2500-3750 TL civarında, kıdemli oldukça ortalama 5000-10000 TL, daha üst seviye de ise 12000-15000 TL arasında maaşların olduğunu öğrendik. Umarız istediğiniz şekilde çalışır ve hayatınızı yaşarsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisi Ne Yapar? Maaşları?

0